Linkkejä

Yleistä:

Suomen Muso Shinden Ryu yhdistys
Suomen Iaidoliitto
Nippon Iaidô Kyôkai: Japaniksi

Niten Ichi ryu ja Eishin ryu Englannissa
Niten Ichi ryu ja Eishin ryu Japanissa

 

Välinehuoltoa:

Tsukamakin tekeminen:
http://www.montanairon.com/tsukamaki.html

Välineitä:

Meijin Budoshop www.meijin.fi

Meirin http://www.nipponto.co.jp/english/core_e.htm

Mugendo Budogu http://www.budogu.com/

Nine Circles http://www.ninecircles.co.uk/

Nosyuiaido http://www.swordstore.com /

Tozando http://www.tozandoshop.com /

Postituslistoja:

Suomeksi:
Mokuroku

Englanniksi:
E-Budo.com