Vuosikokous 2017

Kokouskutsu lähetetty sähköpostitse 3.2.2017

Tervetuloa Hikari ry:n vuosikokoukseen, joka pidetään sunnuntaina
19.2.2017 klo 13 alkaen Tuulimäen ammuntasalin yhteydessä Tapiolassa (Tuulimäen
väestösuoja, Itätuulenkuja 9, Espoo).
Käsiteltävänä ovat sääntömääräiset asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-,
jäsen- ja kausimaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten
tilalle. Tänä vuonna vaihtovuorossa ovat sihteeri ja varapuheenjohtaja

9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Muita asioita ei ole.